Thực tập cộng đồng (Giáo trình giảng dạy đại học)

Thực tập cộng đồng (Giáo trình giảng dạy đại học)

105.000đ
Bộ môn Y học cổ truyền cơ sở – Khoa Y học cổ truyền đã biên soạn giáo trình Thực tập cộng đồng với mục đích cung cấp tài liệu học tập chuẩn cho sinh viên Y học cổ truyền thực tập tại Trạm y tế, giúp sinh viên nâng cao sự hiểu biết về mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia cũng như các phương pháp nghiên cứu trong Y học cộng đồng.
Số trang: 101 trang
Khổ: 19X27
Tình trạng: Còn hàng

Cam kết 100%:

 • Sách y khoa nội dung gốc 100%.
 • Giá siêu tốt so với thị trường
 • Đến tận nơi xem và mua sách

Danh mục: Sách đông y

Bộ môn Y học cổ truyền cơ sở – Khoa Y học cổ truyền đã biên soạn giáo trình Thực tập cộng đồng với mục đích cung cấp tài liệu học tập chuẩn cho sinh viên Y học cổ truyền thực tập tại Trạm y tế, giúp sinh viên nâng cao sự hiểu biết về mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia cũng như các phương pháp nghiên cứu trong Y học cộng đồng.

Bộ môn Y học cổ truyền cơ sở – Khoa Y học cổ truyền đã biên soạn giáo trình Thực tập cộng đồng với mục đích cung cấp tài liệu học tập chuẩn cho sinh viên Y học cổ truyền thực tập tại Trạm y tế, giúp sinh viên nâng cao sự hiểu biết về mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia cũng như các phương pháp nghiên cứu trong Y học cộng đồng.

Giáo trình bao gồm các nội dung:

 • Bài 1: Hoạt động thường quy của trạm y tế
 • Bài 2: Kỹ năng giao tiếp với người dân
 • Bài 3: Kỹ năng và quy trình tư vấn giáo dục sức khỏe
 • Bài 4: Kỹ năng làm việc nhóm
 • Bài 5: Ứng dụng các phương pháp y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 • Bài 6: Xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên
 • Bài 7: Phương pháp thu thập dữ liệu và thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn
 • Bài 8: Thiết kế tài liệu giáo dục sức khỏe
1