Tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh

Tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh

65.000đ
Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao, các gia đình luôn mong muốn các thế hệ sau của mình ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, mà trước hết là phải có một thể chất khỏe mạnh. Để đáp ứng được một phần nhu cầu đó cuốn sách "Tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh" hy vọng sẽ giúp cho các nhà chuyên môn, các gia đình cập nhật được thêm các thông tin về sự tiến bộ của y học trong lĩnh vực tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh.
Số trang: 96 trang
Khổ: 19x27
Tình trạng: Còn hàng

Cam kết 100%:

  • Sách y khoa nội dung gốc 100%.
  • Giá siêu tốt so với thị trường
  • Đến tận nơi xem và mua sách

Danh mục: Sách sản PK

Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao, các gia đình luôn mong muốn các thế hệ sau của mình ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, mà trước hết là phải có một thể chất khỏe mạnh. Để đáp ứng được một phần nhu cầu đó cuốn sách "Tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh" hy vọng sẽ giúp cho các nhà chuyên môn, các gia đình cập nhật được thêm các thông tin về sự tiến bộ của y học trong lĩnh vực tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh.

Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao, các gia đình luôn mong muốn các thế hệ sau của mình ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, mà trước hết là phải có một thể chất khỏe mạnh.

Để đáp ứng được một phần nhu cầu đó cuốn sách "Tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh" hy vọng sẽ giúp cho các nhà chuyên môn, các gia đình cập nhật được thêm các thông tin về sự tiến bộ của y học trong lĩnh vực tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh.

1