SIÊU ÂM SẢN KHOA THỰC HÀNH

SIÊU ÂM SẢN KHOA THỰC HÀNH

350.000đ
"Siêu Âm Sản Khoa Thực Hành" nhằm chia sẻ những kinh nghiệm làm thực hành siêu âm trong lĩnh vực sản phụ khoa, đặc biệt trong phát hiện sớm những dị tật của thai nhi và theo dõi diễn tiến của thai kỳ.
Số trang: 404 trang
Khổ: 20,5x28
Tình trạng: Còn hàng

Cam kết 100%:

  • Sách y khoa nội dung gốc 100%.
  • Giá siêu tốt so với thị trường
  • Đến tận nơi xem và mua sách

Danh mục: Sách sản PK

"Siêu Âm Sản Khoa Thực Hành" nhằm chia sẻ những kinh nghiệm làm thực hành siêu âm trong lĩnh vực sản phụ khoa, đặc biệt trong phát hiện sớm những dị tật của thai nhi và theo dõi diễn tiến của thai kỳ.

"Siêu Âm Sản Khoa Thực Hành" nhằm chia sẻ những kinh nghiệm làm thực hành siêu âm trong lĩnh vực sản phụ khoa, đặc biệt trong phát hiện sớm những dị tật của thai nhi và theo dõi diễn tiến của thai kỳ. 

Chương 1 : SIÊU ÂM Ở TAM CÁ NGUYỆT I
Chương 2 : CƠ CHẾ HỌC THAI NHI BÌNH THƯỜNG 
Chương 3 : SIÊU ÂM NHAU - ỐI - DÂY RỐN 
Chương 4 : SIÊU ÂM XÁC ĐỊNH TUỔI THAI 
Chương 5 : SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ SỰ RỐI LOẠN TĂNG TRƯỞNG CỦA THAI NHI
Chương 6 : SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ CÁC BẤT THƯỜNG CỦA HỆ THẦN KINH
Chương 7 : ĐẦU - MẶT - CỔ 
Chương 8 : HỆ TUẦN HOÀN 
Chương 9 : HỆ HÔ HẤP 
Chương 10 :SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ BỆNH LÝ VÙNG BỤNG THAI NHI 
Chương 11 : HSIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN KHUYẾT TẬT THÀNH BỤNG THAI NHI 
Chương 12 : HỆ TIẾT NIỆU - SINH DỤC
Chương 13 : HỆ XƯƠNG - CƠ 
Chương 14 : SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ ĐA THAI 
Chương 15 : CÁC HỘI CHỨNG MẤT CẦN BẰNG SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ 
Chương 16 : SPHÙ THAI KHÔNG DO MIỄN DỊCH 
Chương 17 : SIÊU ÂM ĐÁNH GIẢ CỔ TỬ CUNG TRONG THAI KỲ 
Chương 18 : SIÊU ÂM DOPPLER TRONG SẢN PHỤ KHOA

chương 19 : SIÊU ÂM 3 CHIỀU TRONG KHẢO SÁT THAI 

Chương 20 : ảnh giả và cạm bẫy trong siêu âm chẩn đoán sản khoa

1