SINH HỌC PHÂN TỬ

SINH HỌC PHÂN TỬ

112.000đ
Giáo trình Sinh học phân tử sử dụng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt dành cho sinh viên thuộc các khoa Sinh học và Công nghệ sinh học. Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi thuộc về Sinh học ở mức phân tử, đó là: cấu trúc của bốn đại phân tử sinh học (protein, nucleic acid, lipid và polysacchride) về thành phần, các loại liên kết thành phần; tiến trình và cơ chế hoạt động của gen (tái bản, phiên mã, dịch mã).
Số trang: 175 trang
Khổ: 19X27
Tình trạng: Còn hàng

Cam kết 100%:

  • Sách y khoa nội dung gốc 100%.
  • Giá siêu tốt so với thị trường
  • Đến tận nơi xem và mua sách

Giáo trình Sinh học phân tử sử dụng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt dành cho sinh viên thuộc các khoa Sinh học và Công nghệ sinh học. Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi thuộc về Sinh học ở mức phân tử, đó là: cấu trúc của bốn đại phân tử sinh học (protein, nucleic acid, lipid và polysacchride) về thành phần, các loại liên kết thành phần; tiến trình và cơ chế hoạt động của gen (tái bản, phiên mã, dịch mã).

Sách bao gồm các nội dung chính:

  • Chương 1: Mở đầu – Lược sử sự ra đời của sinh học phân tử
  • Chương 2: Các đại phân tử sinh học
  • Chương 3: Vai trò các liên kết hóa học yếu trong hệ thống sống
  • Chương 4: Tính ổn định và biến động của DNA
  • Chương 5: Sự phiên mã: Sinh tổng hợp RNA từ khuôn DNA
  • Chương 6: Sinh tổng hợp protein
  • Chương 7: Sự điều hòa biểu hiện của gen
1