SỔ TAY FLASHCARD SINH LÝ MÁU

SỔ TAY FLASHCARD SINH LÝ MÁU

69.000đ
60 trang nội dung, gồm các phần: - Cơ bản về máu (khái niệm, chức năng, đặc tính, các chỉ số…) - Hồng cầu (khái niệm, chỉ số, cơ chế sinh, điều hoà, cấu trúc, mcv, mch, mch …) - Thiếu máu, nhóm máu, nguyên tắc truyền máu. - Bạch cầu, các loại bạch cầu, chức năng, chỉ số… - Tiểu cầu, cơ chế cầm máu, đông máu nội - ngoại sinh, rối loạn lâm sàng… - Đặt câu hỏi sau mỗi phần và giải đáp
Số trang: 60 trang
Khổ: 6 x 10
Tình trạng: Còn hàng

Cam kết 100%:

  • Sách y khoa nội dung gốc 100%.
  • Giá siêu tốt so với thị trường
  • Đến tận nơi xem và mua sách

60 trang nội dung, gồm các phần: - Cơ bản về máu (khái niệm, chức năng, đặc tính, các chỉ số…) - Hồng cầu (khái niệm, chỉ số, cơ chế sinh, điều hoà, cấu trúc, mcv, mch, mch …) - Thiếu máu, nhóm máu, nguyên tắc truyền máu. - Bạch cầu, các loại bạch cầu, chức năng, chỉ số… - Tiểu cầu, cơ chế cầm máu, đông máu nội - ngoại sinh, rối loạn lâm sàng… - Đặt câu hỏi sau mỗi phần và giải đáp

60 trang nội dung, gồm các phần:
- Cơ bản về máu (khái niệm, chức năng, đặc tính, các chỉ số…)
- Hồng cầu (khái niệm, chỉ số, cơ chế sinh, điều hoà, cấu trúc, mcv, mch, mch …)
- Thiếu máu, nhóm máu, nguyên tắc truyền máu.
- Bạch cầu, các loại bạch cầu, chức năng, chỉ số…
- Tiểu cầu, cơ chế cầm máu, đông máu nội - ngoại sinh, rối loạn lâm sàng…
- Đặt câu hỏi sau mỗi phần và giải đáp

1